Magazín Mironet

Návod: Jak vynutit restart, režim zotavení nebo režim DFU u nového iPhone SE 2

Ačkoliv to není u zařízení Apple obvyklé, může se někdy stát, že se vám iPhone či jiné jablečné zařízení při běžném používání zasekne. Ve většině případů se zařízení po zaseknutí během okamžiku opět „probere“ a funguje jako předtím. Někdy je ale zaseknutí tak veliké, že je nutné zařízení ručně restartovat. Jak na to?

Nucený restart

Pro nucený restart nového iPhone SE 2 (a dalších zařízení s Face ID) je nutné použít stisknutí kombinace hardwarových tlačítek. Pokud tedy potřebujete provést tvrdý restart po zamrznutí, stiskněte a pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti, stiskněte a pusťte tlačítko snížení hlasitosti. Poté stiskněte a držte boční zapínací tlačítko, dokud se zařízení úplně nevypne (displej kompletně nezčerná).

iPhone by se měl za krátkou dobu automaticky opět zapnout, pokud se tak nestane, chvilku počkejte a zapněte zařízení běžným způsobem. Tento postup lze použít i na iPhonech s Face ID (nemají tlačítko plochy).

 

Režim zotavení

Režim zotavení se může hodit zejména v případě, že máte se svým zařízením nějaké problémy a chcete zkusit vyřešit reinstalací systému nebo i jen pro instalaci čistého operačního systému iOS.

Do režimu zotavení můžete vstoupit následovně. Připojte zařízení k počítači. Stiskněte a pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti, stiskněte a pusťte tlačítko snížení hlasitosti. Poté ihned držte boční zapínací tlačítko do doby než se na Macu nebo počítači zobrazí (v iTunes) informace o zařízení v režimu obnovení.

Pokud chcete režim zotavení opustit, jednoduše podržte boční tlačítko do té doby, než se zařízení restartuje.

Režim DFU (Direct Firmware Update)

Režim DFU se vám může hodit jako poslední řešení před následnou reklamací zařízení. Jde o režim s největším zásahem, který vám může pomoci, pokud například zařízení přestalo odpovídat (může se stát zásekem zařízením), iPhone selhává při bootování, selhala aktualizace softwaru či nesprávné fungování hardwaru.

Do režimu DFU se dostanete takto. Jako první připojte iPhone k Macu nebo PC. Stiskněte a pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti, stiskněte a pusťte tlačítko snížení hlasitosti. Ihned poté držte boční zapínací tlačítko. Po 10 sekundách by měla zčernat obrazovka. Boční tlačítko dále držte a společně s ním stiskněte i tlačítko snížení hlasitosti na 5 vteřin. Po 5 sekundách pusťte bočná zapínací tlačítko. Tlačítko snížení hlasitosti od této doby držte dalších 10 sekund. Poté tlačítko pusťte. Obrazovka vašeho iPhonu by měla zůstat černá a na Macu nebo PC by se měla objevit zpráva o zařízenív režimu DFU.

Pokud chcete režim DFU opustit, stiskněte a pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti, potom stiskněte a pusťte tlačítko snížení hlasitosti. Poté držte boční zapínací tlačítko, dokud se zařízení nerestartuje.